Våra investeringar

Ett långsiktigt aktivt ägande

Hamberg Förvaltning väljer noggrant vilka bolag vi vill engagera oss långsiktigt i. Vi arbetar med bolag vi tror på och där vi kan bidra med vår kunskap och nätverk.

Noterade bolag

I de innehaven Hamberg Förvaltning är stora aktieägare verkar vi som aktiv ägare, där styrelsearbetet är en viktig plattform för värdeskapande.

Betsson AB: extra bolagstämma

Kommentar från Hamberg Förvaltning:

 

”Tillsammans med aktieägare som tillsammans äger mer än en tiondel av aktierna i Betsson har Hamberg Förvaltning begärt en extra bolagsstämma. Vi har lämnat förslag till stämman innebärande bl.a. nyval av styrelseledamöter och att stämman utser Johan Lundberg till styrelseordförande. Vi vill försäkra oss om att Vd Pontus Lindwall fortsatt är engagerad i Betsson genom att föreslå honom som ny styrelseledamot tillika Vd. Vi vill ta ett aktivt ägaransvar via styrelseposition och föreslår Peter Hamberg som är Vd i Hamberg Förvaltning som ny styrelseledamot. Peter har mångårig erfarenhet från spelbranschen bland annat som styrelseledamot i NetEnt under 2008-2020.”

Betsson AB

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Betssons operativa dotterbolags vision är att leverera den bästa kundupplevelsen i branschen. De erbjuder kasino, sportbok och andra spel genom spellicenser i tolv länder i Europa och Centralasien. Affärsmodellen är att spel erbjuds via ett flertal varumärken, däribland Betsson, Betsafe, Nordicbet och Casinoeuro. Varumärkena drivs på en egenutvecklad plattform, vilken är kärnan i erbjudandet och kundupplevelsen.

Koncernen har spellicenser i 15 jurisdiktioner och omkring 1 600 medarbetare på 10 olika platser och av mer än 50 olika nationaliteter.

Läs mer på: www.betssonab.com

Gullberg & Jansson

Gullberg & Jansson har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool-, och relax- och wellnessbranschen. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingborg.

Gullberg&Jansson är noterat på Spotlight Next.

C-RAD

C-RADs banbrytande lösningar säkerställer exceptionellt hög precision, säkerhet och effektivitet vid avancerad strålbehandling, vilket hjälper till att bota fler cancerpatienter och förbättrar deras livskvalitet. I nya avancerade strålterapitekniker måste strålningsdosen levereras till tumören med extremt hög precision och mikrosekundtiming. C-rads positionerings- och skanningsprodukter garanterar just det.

C-RAD har försäljnings- och supportresurser på plats i Nordamerika, Europa och en stor del av Asien.

C-RAD är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Läs mer på: www.c-rad.se

Ecoclime

Ecoclimes lösning för cirkulär energi baseras på företagets unika fastighetsautomations- och värmeväxlarlösningar med vilka den termiska energin (värme/kyla) används om och om igen. Genom att integrera Ecoclimes system för återvinning, ackumulering, utvinning, distribution och optimerad reglering av den termiska energin kan andelen köpt och förlorad energi minimeras, samtidigt som inomhusklimatet blir bättre.

Ecoclime är noterat på Nasdaq First North.

Läs mer på: www.ecoclime.se

Onoterade bolag

Några av våra investeringar i onoterade bolag:

Jungfrusund Skärgårdstad AB

Jungfrusund Skärgårdstad AB är ett fastighetsbolag som förvaltar Jungfrusundsområdet på Ekerö. Här finns, eller ska etableras, en hamn och ett varv, kontor, affärer, gym, minigolf, padelbanor och restauranger.

”Jungfru” avslöjar för oss att Jungfrusund tidigare var en forntida hednisk plats. Sundet anspelar på den numera igenvuxna trånga farleden mellan Gällstaö och Ekerös ”fastland”.

I medeltida skrifter omnämns ofta orten Jungfruhamn som en plats för viktiga riksmöten, som troligen var dagens Jungfrusund. På Ekerö fanns vid den tiden tre stora gårdar – Gällstagårdarna, Ekeby och Hofgården, som samtliga ägdes av Sten Sture den äldre.

Läs mer på: www.jungfrusund.se

Pamir

Pamir investerar i små- och mellanstora nordiska bolag där man ser en möjlighet att expandera och vidareutveckla verksamheten. Genom ett engagerat ägande och ett starkt stöd till bolagets ledning, utvecklar man sunda och lönsamma företag. Som ett oberoende investmentbolag kan Pamir erbjuda flexibilitet för att varje affär ska bli så bra som möjligt för alla parter. Några av bolag som Pamir äger är School Soft, Kaustik, CtrlPrint, E-avrop och Carefox.

Läs mer på: www.pamir.se

SchoolSoft

Mjukvarutveckling som underlättar daglig verksamhet för skola och barnomsorg.

I samarbete med de som arbetar inom skolan utvecklar SchoolSoft system som gör det enkelt att hantera all administration och kommunikation som behövs för att stödja ett effektivt lärande.

Läs mer på: www.schoolsoft.se

Kaustik

Förenklar vardagen för människor med funktionshinder.

Mjukvaruutveckling som ger stöd till människor som är i behov av omsorg och företag som arbetar med att erbjuda dessa tjänster.

Läs mer på: www.kaustik.com

Ctrlprint

Tillhandahåller en smidig produktion av rapporter och årsredovisningar

Flexibilitet, säkerhet och transparens är ledorden för att göra produktionen av formgivna årsredovisningar smidigare och effektivare.

e-Avrop

Allt för den digitala inköpsprocessen.

e-Avrop erbjuder systemstöd för inköpsanalys, e-upphandling och e-handel i offentlig sektor. Tillsammans med sina kunder bidrar de till bättre upphandling för att möjliggöra den
goda affären.

2c8

Visualisera, utveckla och effektivisera din verksamhet.

Med 2c8 kan du enkelt visualisera och förmedla din verksamhets processflöden, organisationsscheman och andra modeller på ett sätt som är lätt att ta till sig.

Zimpler

En betalningslösning med oöverträffad banktäckning, konstant driftstid och utbetalningar på mindre än en minut. Bankbetalningar med ren, snygg design och ett betalningsflöde som är bekant och naturligt för användaren.

Truecaller

Truecaller är ett svenskt företag som grundades 2009 i Stockholm av Nami Zarringhalam och Alan Mamedi. Appen skapades under deras universitetsstudier med målet att skapa en tjänst för att enkelt identifiera okända nummer som ringer.

Idag har Truecaller över 150 miljoner dagliga användare över hela världen, och de tillhandahåller tjänster för identifiering av samtal, spamblockering och betalningar.

ABG Fastena Livsmedelsfastigheter

 

Fastena I äger tre livsmedelsfastigheter och tre fastigheter med hyresgäster inom lågprissegmentet, belägna i Stockholm och södra Sverige. Fastigheterna är fullt uthyrda med Coop och Rusta som dominerande hyresgäster.

Fastena I äger sex fastigheter i Stockholm, Trelleborg, Motala, Mjölby, Ljungby och Mariestad.

Fastena I och dess fastigheter förvaltas av ABG Fastena.

Moderbolaget i Fastena I är Fastena Livsmedelsfastigheter I AB.

Signality

Signality utvecklar en intelligent sportplattform som ger supermakter till sporträttighetsinnehavare genom att analysera video i realtid och extrahera oöverträffade datamängder och statistik. Vi använder vår patenterade spårningsteknik för att ge klubbar, ligor och federationer tillgång till team- och spelarprestationsanalys utan kostsamma installationer. Vi använder det för att skapa nya värde- och inkomstflöden för klubbar, ligor och federationer.

Kaunis iron

Med nya ägare och ett starkt lokalt engagemang har vi åter startat järnmalmsgruvan i Pajala. Vår ambition är att bygga en verksamhet som består långsiktigt och arbetar hållbart. För oss betyder det en gruvnäring som behåller sina rötter i orten, skapar värde för Norrbotten och bidrar till samhällsutvecklingen i Pajala, samtidigt som vi intar en stark position på världsmarknaden. Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande två miljoner ton färdig produkt.