Om oss

Ett familjeägt investeringsbolag

Hamberg Förvaltnings övergripande affärsidé är att investera långsiktigt i både börsnoterade och onoterade bolag.

 

Hamberg Förvaltning är ett familjeägt investment bolag. Hamberg Förvaltnings övergripande affärsidé är att investera långsiktigt i både börsnoterade och onoterade bolag.

I de innehaven Hamberg Förvaltning är stora aktieägare verkar vi som aktiv ägare, där styrelsearbetet är en viktig plattform för värdeskapande.
Investeringsbeslut baseras på analys och bedömning av styrelsen. Vår starka balansräkning och kassaflöde ger oss möjlighet att stödja företag vi har investerat i och tillvarata investeringsmöjligheter.

”Vår affärsidé är att investera långsiktigt i både noterade och onoterade bolag och att engagera oss för att utveckla de bolagen vi är stor aktieägare i. Med vår kunskap om olika branscher, vårt nätverk och vårt kapital kan vi stödja våra bolag för att växa med stabilitet”

— Peter Hamberg, VD