Vår styrelse

En central roll i en långsiktig strategi

Vår styrelse har en central roll i Hamberg Förvaltning affärsmodell för utövande av långsiktigt aktivt ägande. Den ansvarar bland annat för bolagets strategi, frågor om köp och försäljning av värdepapper i större omfattning, frågor om aktiva ägandet. Bolagsordningen fastställer att styrelsen ska bestå av minst tre och högst fem ledamöter.

 VD

Peter Hamberg

Född 1973. Peter Hamberg är VD och styrelseledamot i Hamberg Förvaltning AB, där han varit sedan 2005. Peter är även styrelseledamot i Solporten Fastighets AB, ABG Fastena Livsmedelsfastigheter AB, Jungfrusund Skärgårdstad AB och i ägarbolagen för E-Avrop, Ctrlprint, SchoolSoft och 2c8. Mångårig erfarenhet från spelbranchen, både offline- och onlinespel, bland annat som styrelseledamot i Net Ent under 2008-2020. Peter har en fil.kand. i internationell företagsekonomi från San Francisco State University, USA.

STYRELSELEDAMOT

Gaetan Boyer

Född 1982. Gaétan Boyer är vice Vd och styrelseledamot i Hamberg Förvaltning AB sedan 2020. Gaétan är även styrelseordförande i Gullberg&Jansson AB (publ), Stads&Park Produkter AB och Jungfrusund Skärgårdstad AB. Gaétan är styrelseledamot i Solporten Fastighets AB, Ecoclime (publ), Nordic Relax AB, Nomaco Nordic AB, Gullberg&Jansson of Sweden AB och Evarist AB. Gaétan har en civilingenjörsexamen.

Ordförande Advisory Board

Jenny Rosberg

Född 1966. Jenny Rosberg är Vd och grundare för ropa.se och digitaltjänsten boarda.se, tidigare bl.a. Senior Vice President Nasdaq Inc., vVD Skandia Innovation m.fl. Jenny är styrelseledamot i C-rad (publ), AB Persson Invest, MIPS och C.A.G. Jenny har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

STYRELSELEDAMOT

Pernilla Boyer

Född 1976. Pernilla Boyer är styrelseledamot i Hamberg Förvaltning sedan 2005. Pernilla har en fil.kand. i litteraturvetenskap från Stockholms universitet, samt en examen i socialt arbete från Socialhögskolan, Stockholms universitet. Pernilla har arbetat som socionom på Södertäljes socialkontor.

ADVISORY BOARD

Anders Hedström

Född 1966. Anders Hedström jobbar som Business Development/Analytiker på Vasastaden Holding AB i Göteborg och sitter i Hamberg Förvaltning AB Advisor Board, där han varit sedan 2014. Anders är även styrelseledamot i Signality AB från Linköping. Och är även rådgivare åt några andra bolag inom aktieförvaltning. Anders har även ekonomiutbildning och är även diplomerad livförsäkringsrådgivare och aktiemäklare.

STYRELSELEDAMOT

Adriana Hamberg

Född 1977. Adriana Hamberg är styrelseledamot i Hamberg Förvaltning AB sedan 2015. Adriana är Fd styrelseledamot i Global Gaming 555 AB och Signality AB. Adriana var VD för Cherry Tivolito LMT mellan 2003 och 2005. Adriana har en examen i International Business Marketing från San Francisco State University.