Välkommen till Hamberg Förvaltning

Hamberg Förvaltning är ett familjeägt investment bolag. Hamberg Förvaltnings övergripande affärsidé är att investera långsiktigt i både börsnoterade och onoterade bolag.

Vår styrelse

Vår styrelse har en central roll i Hamberg Förvaltning affärsmodell för utövande av långsiktigt aktivt ägande. Den ansvarar bland annat för bolagets strategi, frågor om köp och försäljning av värdepapper i större omfattning, frågor om aktiva ägandet.

Våra investeringar

Hamberg Förvaltning väljer noggrant vilka bolag vi vill engagera oss långsiktigt i. Vi arbetar med bolag vi tror på och där vi kan bidra med vår kunskap och nätverk.

Vi hjälper företag att växa

Vi investerar i entreprenörer och i företag vi tror på och engagerar oss med kapital, vårt nätverk och vår kunskap kring byggande av företag. Ta gärna kontakt med oss.