Vår vision

Vi tror på entreprenörskap och långsiktighet

Familjeägda Hamberg förvaltning startades av Cherry-grundaren Per Hamberg, och representerade för Per en trygg sfär, något om befann sig utanför den mer riskfyllda och sårbara spelbranschen.

Tillsammans med lojala kompanjoner och medarbetare hade Per skapat och byggt upp hjärtebarnet Cherry, och med envishet och målmedvetenhet, ett flertal gånger räddat företaget från att i skuggan av samhälleliga omstruktureringar och politiska beslut, gå under. Det är därför inte en särskilt vild gissning att anta att det blev något av en målsättning för Per att ha foten i en helt annan marknad i vilken han kunde satsa på de bolag han ansåg var bra och stabila med en tonvikt på långsiktighet.

Visionen var att trygga en säker framtid, också för framtida generationer. Hamberg förvaltning har därför haft som främsta fokus att fortsätta vandra i Pers fotspår, och att främst investera i trygga och stabila bolag med en tydlig vision och en bra ledning som tror på sin verksamhet, och som är beredd att själv satsa på den. Ledningen i ett bolag säger mycket om dess långsiktighet och seriositet, något som Per av egen erfarenhet med Cherry, visste. 
Med tiden och med en ökad positiv ekonomisk utveckling, breddade Hamberg förvaltning sitt intresseområde, för att även inkludera mindre, nystartade men intressanta bolag med en god idé och bra ledning.